Blog

Perleidžiate verslą? Pagalvokite apie asmens duomenų apsaugą

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) daugelis įmonių, neplanuojančių perleisti verslo, prisitaikė prie naujų sugriežtėjusių reikalavimų asmens duomenų tvarkymui ir grįžo prie kasdieninės veiklos. Tačiau planuojančios verslo perleidimo sandorius įmonės gali susidurti su naujais iššūkiais būtent dėl sugriežtėjusių reikalavimų asmens duomenų tvarkymui, todėl kyla klausimas, kas gi pasikeitė po BDAR […]

EŽTT: privačios informacijos laikymas policijos informacinės sistemos bazėse neapibrėžtam laikotarpiui lėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimą

2019 m . sausio 24 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas  priėmė sprendimą byloje CATT v. Jungtinė Karalystė, bylos Nr. 43514/15, kuriame konstatavo, jog privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo. Svarbiausi bylos faktai: Nuo 1948 m. pareiškėjas buvo įsitraukęs į taikaus judėjimo veiklą ir pastaruosius […]

EŽTT: Privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo

2019 m . sausio 29 . Europos Žmogaus Teisių Teismas  priėmė sprendimą byloje MIFSUD v. MALTA, bylos Nr. 62257/15, kuriame konstatavo, jog privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo. Svarbiausia bylos faktai: 2012 m. gruodį moteris „X“ kreipėsi į Maltos teismą su reikalavimu pripažinti pareiškėją […]

Teisingumo Teismo sprendimas dėl sandorių kvalifikavimo ir jų apmokestinamosios vertės PVM mokėjimo tikslais, kai dalį atlygio už sandorį sudaro paslaugos arba prekės

2019 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismas byloje C-410/17 priėmė sprendimą pagal Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo pateiktus prejudicinius klausimus dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) Direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktų, 14 straipsnio 1 dalies, bei 24 straipsnio 1 dalies aiškinimo. Byloje buvo nustatyta, kad Suomijoje veikianti bendrovė teikia savo […]

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda už neteisingai perskaičiuotą atlyginimą

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimo įstatymas, kuriuo papildytas ANK 99 straipsnis. ANK pakeitimu įtvirtinta bauda už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įtvirtinto darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą, kuri pirmo pažeidimo atveju siekia nuo 150 Eur iki 1450 Eur. Pažeidimas gali būti susijęs su darbo sutartyje […]

Advokatė Dovilė Aukštuolytė tapo sertifikuota Duomenų apsaugos pareigūne

Džiaugiamės galėdami pranešti, jog 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos partnerė, advokatė Dovilė Aukštuolytė Mastrichto universiteto, Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centre (Nyderlandai) įgijo duomenų apsaugos pareigūno sertifikatą. Šis kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas buvo suteiktas išklausius mokymus apie asmens duomenų apsaugą ir sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą. Toks įvertinimas patvirtina 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės […]

Ar tikrai profiliavimui reikia sutikimo?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atlikusi asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais teisėtumo patikrinimą, 2018-09-26 rezultatų apibendrinime padarė išvadą, kad „asmens duomenys profiliavimo tikslais galėtų būti tvarkomi tik su duomenų subjekto sutikimu“ (žr. nuorodą).   Iš šios išvados susidaro įspūdis, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija profiliavimą laiko savarankišku duomenų tvarkymo tikslu, paprasčiau tariant […]

Send this to a friend