Category

Blog
Teisingumo Teismas 2019 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą byloje Nr. C-501/17 pagal Kelno apygardos teismo, Vokietija, prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl nuostatų, nustatančių bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atšaukimo arba atidėjimo ilgam laiko atveju, išaiškinimo. Esminės faktinės bylos aplinkybės: Fizinis asmuo W. P. rezervavo Germanwings (Vokietijos oro...
Read More
Dar 2013 m. balandžio 18 d. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio redakcijoje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu. Vienas iš šių kriterijų yra atsiskaitymų su kreditoriais atlikimas pažeidžiant CK 6.9301 nustatytą eiliškumą. Nepaisant to, kad šis kriterijus egzistuoja jau nuo 2013 m.,  verslo praktikoje gausu atvejų, kuomet įmonių,...
Read More
2019 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo informacinėje sistemoje įregistruotas Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo projektas. Siūlomu įstatymo projektu būtų nustatomos specialios procedūros, taikomos siekiant išspręsti Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginčus, kurie kilo dėl Lietuvos Respublikos sudarytų ir taikomų sutarčių ir konvencijų, kuriomis numatomas dvigubo apmokestinimo panaikinimas, aiškinimo...
Read More
Lietuvoje planuojama įgyvendinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, įteisinančius užsieniečiams galimybę naudotis e. rezidento statusu. Mūsų valstybė nebūtų pirmoji įgyvendinusi el. rezidento projektą, nes Estija yra tai įteisinusi 2014 m. Parengtuose įstatymo pakeitimuose įtvirtintas Lietuvos e. rezidento apibrėžimas – tai užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis...
Read More
Nuo 2019 m. kovo 1 d. griežtinami trečiųjų šalių komandiruojamų darbuotojų, atsiunčiamų laikinai dirbti į įmonę Lietuvoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu užsakovu, reikalavimai: kiekvienu atveju bus privalomas leidimas dirbti. Lietuvos įmonės tik iki 2019 m. kovo 1 d. galės naudotis įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatyta...
Read More
2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) daugelis įmonių, neplanuojančių perleisti verslo, prisitaikė prie naujų sugriežtėjusių reikalavimų asmens duomenų tvarkymui ir grįžo prie kasdieninės veiklos. Tačiau planuojančios verslo perleidimo sandorius įmonės gali susidurti su naujais iššūkiais būtent dėl sugriežtėjusių reikalavimų asmens duomenų tvarkymui, todėl kyla klausimas, kas gi pasikeitė po BDAR...
Read More
2019 m . sausio 24 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas  priėmė sprendimą byloje CATT v. Jungtinė Karalystė, bylos Nr. 43514/15, kuriame konstatavo, jog privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo. Svarbiausi bylos faktai: Nuo 1948 m. pareiškėjas buvo įsitraukęs į taikaus judėjimo veiklą ir pastaruosius...
Read More
2019 m . sausio 29 . Europos Žmogaus Teisių Teismas  priėmė sprendimą byloje MIFSUD v. MALTA, bylos Nr. 62257/15, kuriame konstatavo, jog privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo. Svarbiausia bylos faktai: 2012 m. gruodį moteris „X“ kreipėsi į Maltos teismą su reikalavimu pripažinti pareiškėją...
Read More
2019 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismas byloje C-410/17 priėmė sprendimą pagal Suomijos Aukščiausiojo administracinio teismo pateiktus prejudicinius klausimus dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) Direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktų, 14 straipsnio 1 dalies, bei 24 straipsnio 1 dalies aiškinimo. Byloje buvo nustatyta, kad Suomijoje veikianti bendrovė teikia savo...
Read More
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimo įstatymas, kuriuo papildytas ANK 99 straipsnis. ANK pakeitimu įtvirtinta bauda už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įtvirtinto darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą, kuri pirmo pažeidimo atveju siekia nuo 150 Eur iki 1450 Eur. Pažeidimas gali būti susijęs su darbo sutartyje...
Read More
1 2

Send this to a friend