Day

November 30, 2018
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atlikusi asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais teisėtumo patikrinimą, 2018-09-26 rezultatų apibendrinime padarė išvadą, kad „asmens duomenys profiliavimo tikslais galėtų būti tvarkomi tik su duomenų subjekto sutikimu“ (žr. nuorodą).   Iš šios išvados susidaro įspūdis, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija profiliavimą laiko savarankišku duomenų tvarkymo tikslu, paprasčiau tariant...
Read More

Send this to a friend