2017 m. kovo 7 d. Naujienlaiškis

Faktinės aplinkybės:

Comtech GmbH (Vokietijos bendrovė, kuri verčiasi ekonomine veikla – prekyba elektros ir elektronine įranga) savo interneto svetainėje nurodė telefono numerį, kuriuo teikiama pagalbos klientams, kurie jau yra sudarę pirkimo – pardavimo sutartį su šia bendrove ir nori gauti informacijos arba paaiškinimų, susijusių su jų sutartimi, paslauga. Tai yra specialusis telefono numeris, prasidedantis numeriu 0180, kuris Vokietijoje naudojamas pagalbos paslaugoms teikti kaip vieno nacionalinio tarifo numeris. Skambučio šiuo specialiuoju numeriu kaina viršija sumą, kurią vartotojas sumoka skambindamas įprastu fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeriu, kuriuo skambinant taikomos įprastos ryšio paslaugų kainos.

Asociacijų ir įmonių verslo interesų gynimo asociacijos Zentrale nuomone, pagalbos telefono linijos, kuria skambinant taikomas didesnis tarifas, negu skambinant standartiniu tarifu, įdiegimas yra nesąžininga komercinė praktika, dėl ko buvo kreiptasi į nacionalinį Vokietijos teismą.

Nagrinėjamas klausimas:

Bylą nagrinėjančiam teismui kilo klausimas dėl 2011-10-25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių nuostatų aiškinimo, o konkrečiai dėl minėtos direktyvos 21 straipsnio, kuriame yra įtvirtinta nuostata „Valstybės narės užtikrina, kad prekiautojui naudojantis telefono linija, kai su juo susisiekiama sudarytos sutarties klausimu, prekiautojui skambinantis vartotojas neprivalėtų mokėti daugiau nei bazinę kainą. Pirma pastraipa nedaromas poveikis telekomunikacijų paslaugų teikėjų teisei imti mokestį už tokius skambučius.“, aiškinimo, t.y. Vokietijos nacionalinis teismas iš esmės siekia sužinoti, ar sąvoka „bazinė kaina“ turi būti aiškinama taip, kad skambučio dėl sudarytos sutarties prekiautojo naudojama pagalbos telefono linija kaina negali būti didesnė už standartinio skambučio fiksuotojo arba judriojo ryšio linija kainą.

Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu Lietuvos Vyriausybė savo rašytinėse pastabose laikėsi požiūrio, kad kai vartotojas skambina prekiautojui aptarnavimo, įsigijus prekes, telefono numeriu, jis neturi mokėti didesnės kainos už bendravimą telefonu nei ta, kurią jis mokėtų skambindamas įprastu fiksuotojo ryšio arba judriojo ryšio telefono numeriu. Kadangi būtent prekiautojas numato telefono numerį, kuriuo su juo galima susisiekti, jis gali paveikti išlaidų, priskiriamų vartotojams, kai jis gauna skambutį, dydį. Iš tiesų, jeigu prekiautojas nusprendžia suteikti įprastą fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numerį, vartotojas skambindamas prekiautojui patiria tik tas išlaidas, kurios apskaičiuojamos pagal vartotojo ir jo telekomunikacijos paslaugų teikėjo sudarytą sutartį. Tačiau jeigu prekiautojas nusprendžia suteikti specialųjį telefono numerį, kurio ryšio tarifai yra didesni, nei įprasta rinkoje, kyla rizika, kad vartotojas taupumo sumetimais savo paties nenaudai vengs skambinti telefonu prekiautojui, nes dėl to jis patirtų papildomų išlaidų.

Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad sąvoka „bazinė kaina“ neapibrėžta nei Direktyvoje 2011/83, nei kituose teisės aktuose, kuriuos Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas priėmė telekomunikacijų paslaugų teikimo srityje, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką žodžių, kurių apibrėžtis Sąjungos teisėje nepateikta, reikšmė ir apimtis turi būti nustatoma remiantis jų įprasta reikšme bendrinėje kalboje,atsižvelgiant į kontekstą, kuriame jie pavartoti, ir teisės akto, kurio dalį jie sudaro, tikslus.

Europos Teisingumo Teismo nuomone, sąvokos „bazinė kaina“ įprasta reikšmė siejama su kaina, numatyta už standartinį skambutį. Sąvokos „bazinė kaina“ aiškinimas, kad prekiautojai gali reikalauti mokėti didesnę nei standartinio pokalbio fiksuotojo arba judriojo ryšio linija kainą, atgrasytų vartotojus naudotis pagalbos telefono linija, kad gautų informacijos apie sudarytą sutartį arba pasinaudotų savo teisėmis, be kita ko, dėl garantijos arba sutarties atsisakymo. Atsižvelgiant į tai, Europos Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad prekiautojas gali priskirti vartotojui tik išlaidas, kurios neviršija standartinių telefono pokalbių išlaidų, t.y. skambučio dėl sudarytos sutarties prekiautojo naudojama pagalbos telefono linija kaina negali būti didesnė už standartinio skambučio fiksuotojo arba judriojo ryšio linija kaina.

2017 m. vasario 9 d. Naujienlaiškis

2017 m. kovo 28 d. Naujienlaiškis

2017 M. KOVO MĖNESIO TEISĖS IR MOKESČIŲ NAUJIENOS

Plačiau

2017 m. kovo mėn. Naujienos

Tarptautinė audito ir apskaitos bendrovė UAB „Grant Thornton Baltic“ jungiasi su advokatų profesine bendrija 3law “Miškinis ir partneriai“.

Plačiau