Praktikos sritys

Mokesčiai ir muitai

Mūsų teisininkai yra sukaupę ilgametę sėkmingą patirtį konsultuojant ir atstovaujant verslo subjektus ir gyventojus mokesčių ir muitų klausimais. 

Finansų ir bankų teisė

Klientai mus vertina už patarimus, kurie atitinka jų lūkesčius ir užtikrina jiems sėkmingų finansinių sprendimų priėmimą. 

Įmonių teisė

Konsultuojame su prekyba ir jos reguliavimu susijusiais klausimais, taip pat dėl atsakomybės už netinkamos kokybės produktų padarytą žalą.

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Mūsų žinios finansų ir mokesčių srityse leidžia profesionaliai patarti net pačiais sudėtingiausiais atvejais.

Baudžiamoji teisė

Mūsų teisininkai sėkmingai gina klientus „baltųjų apykaklių“ (angl. white collars) baudžiamosiose bylose, o taip pat atstovauja baudžiamosiose bylose nukentėjusiuosius.

Intelektinė nuosavybė

Mūsų teisininkai sėkmingai konsultuoja verslo subjektus ir gyventojus autorių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių, dizaino...

Darbo teisė

Mes profesionaliai konsultuojame įdarbinimo, atleidimo, darbuotojų perkėlimo, nuomos ir kitais darbo teisės klausimais. 

Ginčai

Mūsų teisininkai atstovauja/gina klientus sprendžiant administracines, civilines ir baudžiamąsias bylas tiek ikiteisminėse institucijose...

Konkurencija

Mes teikiame konsultacijas draudžiamų susitarimų, koncentracijos kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos...

Nekilnojamasis turtas ir statybos

Mūsų teisininkai pataria klientams nekilnojamojo turto vystymo, nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, panaudos, hipotekos...

Transporto teisė

Mūsų teisininkai teikia klientams su prekių gabenimu kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportu, taip pat krovinių ekspedijavimu susijusias teisines paslaugas.

Viešieji pirkimai

Mes siūlome Jums kompleksinę pagalbą nuo pirkimo dokumentacijos parengimo iki atstovavimo ginčų procedūrose.