Mūsų istorija

2014: spalio mėn., 3law „Miškinis ir partneriai", advokatų profesinė bendrija tapo Lietuvos verslo konfederacijos nare.

2014: 3law „Miškinis ir partneriai“, advokatų profesinė bendrija, gavusi pasiūlymą, įstojo į tarptautinį teisininkų tinklą ICC - Commercial Crime Services FraudNet ir tapo šio tinklo išimtine atstove Lietuvai.

2014: liepos mėn., tobulinant advokatų veiklos formas, siekiant maksimaliai užtikrinti atliekamų projektų kokybę įsteigiama „Miškinis ir partneriai“ advokatų profesinė bendrija, turinti biurus Vilniuje ir Kaune.

2011: advokatui Algirdui Miškiniui suteikiamas profesoriaus mokslinis vardas Mykolo Romerio universitete.

2007: rugsėjo mėn. prie mūsų advokatų kontoros kolektyvo prisijungia advokatė Aušra Kargaudienė. Įsteigiamas advokatų kontoros filialas Kaune.

2007: balandžio mėn. advokatas Algirdas Miškinis tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotos Ispanijos karalystės agentūros „Familia Universal“, įgaliotos veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje, oficialiuoju atstovu.

2003: sausio mėn. advokato Algirdo Miškinio biuras reorganizuojamas į advokatų kontorą.

1995: vasario mėn. Algirdas Miškinis įrašomas į Praktikuojančių advokatų sąrašą ir įgauna teisę verstis advokato praktika. Įsteigiamas Advokato Algirdo Miškinio biuras.

1990: vasario mėn. Algirdas Miškinis gauna licenciją Nr. 24 verstis teisininko praktika.

Vizija ir misija

Vizija: Ne didžiausia, bet efektyviausia, profesionaliausia ir šiuolaikiškiausia advokatų komanda. Siekiame būti lyderiais ten, į kur ateiname.

Mūsų misija: Būti patikimu patarėju visiems, kurie patiki savo reikalus mums.

Socialinė atsakomybė

Būdami teisės profesionalai aiškiai suvokiame savo socialinę atsakomybę visuomenei ir nuolatos dalyvaujame įvairiuose pro bono projektuose.

Mes nemokamai konsultuojame Europos Humanitarinio Universiteto, Vytauto Didžiojo Universiteto bei Mykolo Romerio Universiteto studentus teisės, verslumo skatinimo bei mokesčių klausimais.

Mūsų bendrijoje sudarytos puikios sąlygos studentams atlikti mokomąją ir savanorišką praktikas. Vilniaus Universiteto, Mykolo Romerio Universiteto, Europos Humanitarinio Universiteto, Vytauto Didžiojo Universiteto, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto studentai daugelį metų praktikuojasi pas mus, vadovaujami mūsų patyrusių kolegų. Mūsų bendrija aktyviai dalyvauja moksleivių socialinės orientacijos procesuose, bendradarbiauja su visa eile Vilniaus ir Kauno gimnazijų, pristatydami moksleiviams teisininko profesiją.

Mes remiame fotomeno festivalį Kaunas Photo, esame rėmę Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo tarptautinę Kalėdų labdaros mugę, ne pelno siekiančią asociaciją The European Business Network.  Mūsų teisininkai aktyviai dalyvauja nemokamoje programoje, kuri skirta vaikų, kuriuos įvaikino Ispanijos Karalystės piliečiai, socialinių ryšių palaikymui su Lietuva. 

Regioninės darbo grupės

Mūsų bendrijos centrinis biuras yra Vilniuje. Bendrijos filialai veikia Kaune bei Klaipėdoje.

Plėtra

2015 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo veikti mūsų bendrijos filialas Klaipėdos mieste.

Karjera

Ypatingą dėmesį mes skiriame mūsų komandos formavimui bei profesinės kvalifikacijos kėlimui. Be profesionalių bendraminčių ilgalaikės sėkmės pasiekti neįmanoma. Vienas, kad ir labai talentingas profesionalas, be patikimo komandinio darbo ir kolektyvinio projektų palaikymo nepasieks ilgalaikės sėkmės šiuolaikinėje teisinių paslaugų rinkoje. Todėl bendraminčių kolektyvo formavimas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, gero vidinio mikroklimato palaikymas mūsų biuruose Vilniuje ir Kaune yra prioritetiniai mūsų bendrijos uždaviniai.

Norintiems tapti mūsų komandos nariu arba atlikti mokomąją, arba savanorišką praktiką (teisės studijų bakalaurams ir magistrams) kreiptis e-paštu: info@3law.eu .

Norintys atlikti mokomąją arba savarankišką praktiką studentai turi atsiųsti savo  gyvenimo aprašymą (CV), pažymius bei motyvacinį laišką .